Сайтът е създаден през 2001 година, а през 2006 година получава лиценз в за предоставяне на хазартни услуги в Европа.

Show all